Strona główna FAQ's Czy Vulkan spełnia odpowiednie normy

Czy Vulkan spełnia odpowiednie normy ?

Większość norm odnosi się do kodu (IMC) oraz sekcji 1101.6 wymagającej zgodności ze standardem ASHRAE 15.

Standard ASHRAE 15 określa: " Rury chłodnicze, zawory, podłączenia i elementy z tym związane pracujące przy maksymalnym wewnętrznym lub zewnętrznym ciśnieniu roboczym większym niż 15 psig powinny być wymienione indywidualnie jako część lub system zatwierdzonej przez laboratorium spełniające kryteria określone w  ASME B31.5 ".

Wszystkie połączenia i akcesoria VULKAN LOKRING dla przeznaczenia w chłodnictwie  i klimatyzacji zostały przetestowane zgodnie             ze standardem UL 207.

Dodatkowo rury aluminiowe Reflok są produkowane w zgodzie ze standardem  ASME B31.5 dla instalacji i materiałów chłodniczych ze stopem aluminium.

Jedyne zastrzeżenie w stosowaniu stopu aluminium jakie powstaje do stosowania w chłodnictwie w standardzie IMC ( International Mechanical Code) jest paragraf 1107.5.5 dotyczący rury aluminiowej. "Rura aluminiowa Typ 3003-O                        z przeznaczeniem do wysokociśnieniowej instalacji  nie powinna być stosowana z chlorkiem metylowym wchodzącym                w reakcję z aluminium ".VULKAN LOKRING nie wykorzystuje rury typu 3003-O zatem spełnia wymagania standardu.

Agencja Interaktywna Migomedia