Strona główna Realizacje Budynki Biurowe

Budynek biurowy - Starachowice

GHP- Gazowa Pompa Ciepła

2-rurowy system GHP Panasonic, serii Eco-G o wydajności chłodniczej 56,0 kW. W skład systemu wchodzi również 17 jednostek wewnętrznych.

Powyższy system klimatyzacji zasilany gazem ziemnym zapewnia pełne chłodzenie latem i może zapewnić ogrzewanie zimą budynku.

Instalację klimatyzacji wykonano w oparciu o system Reflok - technologię łączenia rur chłodniczych aluminiowych bez lutowania.

Zakres prac: dostawa, montaż i uruchomienie. Realizacja: rok 2014.

 

Budynek biurowy - Warszawa

System VRF

System VRF Panasonic,  o wydajności chłodniczej 56,0 kW. W skład systemu wchodzi również 17 jednostek wewnętrznych.

Powyższy system klimatyzacji zasilany energią elektryczną zapewnia pełne chłodzenie latem i może zapewnić awaryjne ogrzewanie zimą budynku ponieważ agergat może pracować w trybie grzania aż do temp. zewnętrznej = - 25 oC.

Instalację klimatyzacji wykonano w oparciu o system Reflok - technologię łączenia rur chłodniczych aluminiowych bez lutowania.

Zakres prac: projekt, dostawa, montaż i uruchomienie. Realizacja: rok 2014.

 

Budynek biurowy - Zabrze

GHP- Gazowa Pompa Ciepła

Pierwszy w Polsce system GHP Panasonic 2-rurowy, w którym zastosowano  największe dostępne agregaty GHP serii Eco-G. W skład systemu wchodzi również 65 kasetonowych jednostek wewnętrznych.

Instalacje chłodniczą wykonano w oparciu o system Reflok - technologię łączenia rur chłodniczych aluminiowych                           bez lutowania .

Zamontowano prawie 600 metrów rur aluminiowych systemu  Reflok o średnicach od 1/4"  do 1-3/8", zarówno w zwojach jak    i odcinkach prostych. Zainstalowano też ponad 60 trójników orłowych oraz kilkadziesiąt złączek prostych i redukcyjnych systemu Reflok.

Dzięki wykorzystaniu systemu Reflok prace przebiegły szybko, czysto i bez użycia ognia podczas prac montażowych.

W porównaniu z instalacją miedzianą zmniejszono koszty instalacji freonowej oraz  jej ciężar przy jednoczesnym                zwiększeniu wytrzymałości instalacji. Ponadto ułatwiono ewentualną modernizacjęw przyszłości.

 

 

Budynek biurowy - Warszawa

GHP- Gazowa Pompa Ciepła.

Pierwszy na świecie system GHP Panasonic Hi Power 2-rurowy, z funkcją produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby, wykonany w technologii bez lutowania w oparciu o instalację aluminiową.

Powyższy system klimatyzacji zasilany gazem ziemnym zapewnia pełne chłodzenie budynku latem i może zapewnić jego pełne ogrzewanie zimą. Agregat zewnętrzny GHP zużywa jedynie 70 W energii elektrycznej.

System jest zintegrowany z układem wentylacji mechanicznej.

Dodatkowo w celu zoptymalizowania kosztów energii system jest wyposażony w instalację odzysku ciepła odpadowego             z silnika na potrzeby c. w. u.

W celu zapewnienia jeszcze niższych kosztów eksploatacji zintegrowano pracę układu wentylacji i klimatyzacji z zamykaniem      i otwieraniem okien w budynku.

Ponadto system będzie monitorował zużycie energii elektrycznej i gazu w przeliczeniu na każde urządzenie wewnętrzne           co umożliwi bardzo precyzyjne szacowanie kosztów eksploatacji.

 

Budynek biurowy- Jasło

GHP- Gazowa Pompa Ciepła.

Pierwszy na świecie 3-rurowy system GHP, z możliwością równoczesnego grzania i chłodzenia, wykonany w technologii            bez lutowania w oparciu o instalację aluminiową.

W budynku system GHP stanowi podstawowe źródło grzania i chłodzenia.

 

Budynek biurowy - Warszawa

GHP - Gazowa Pompa Ciepła.

Pierwszy na świecie układ GHP-Multi w technologii instalacji aluminiowej bez lutowania.

System GHP stanowi podstawowe źródło ciepła i chłodu. Dodatkowo system jest zintegrowany z wentylacja rozproszoną        oraz oknami w budynku.

 

Biuro ART-KLIMA - Warszawa

VRF-System klimatyzacji zasilany elektrycznie.

Kolejny obiekt wykonany w technologii instalacji aluminiowej bez lutowania.

System ten stanowi podstawowe źródło ciepła i chłodu w budynku wolnostojącym. Dodatkowo system jest zintegrowany        z wentylacją mechaniczną w budynku dając wymierne oszczędności energii zarówno latem jak i zimą.

W naszym biurze system ten pełni nie tylko funkcję użytkową, ale również a może nawet w większym stopniu jest to             pod wieloma względami obiekt testowy. Do naszego systemu VRF podłączamy nieustannie różne jednostki wewnętrzne            do celów testowych lub w przypadku ich awarii na obiektach. Dzięki zastosowanemu systemowi Reflok możemy nieskończenie wiele razy podłączać i odłączać urządzenia bez ryzyka zapłonu oleju oraz pogarszania parametrów pracy układu chłodniczego.

W systemie wykonanym technologią tradycyjną każda ingerencja w układ chłodniczy systemu powoduje jego istotne osłabienie.

 

Budynek biurowy - Warszawa

VRF-System klimatyzacji zasilany elektrycznie.

Pierwszy w Europie obiekt komercyjny wykonany w technologii instalacji aluminiowej bez lutowania.

Pierwszy rzeczywisty układ VRF wykonany w technologii instalacji aluminiowej bez lutowania był testowany w fabryce Refloka w Wielkiej Brytanii.

System ten stanowi podstawowe źródło ciepła i chłodu w budynku wolno stojącym. Dodatkowo jest zintegrowany z oknami    w budynku dając wymierne oszczędności energii zarówno latem jak i zimą.

Agencja Interaktywna Migomedia