Strona główna Dlaczego Vulkan Brak zapłonu oleju

Brak zapłonu oleju przy modernizacji instalacji VRF.

Systemy VRF w swoim założeniu są na tyle elastyczne, że przewiduje się możliwość zmiany układu chłodniczego, lokalizacji jednostek wewnętrznych czy częściowego rozruchu fragmentu instalacji przy etapowej realizacji projektu.

Te własności systemów VRF związane z ich elastycznością mają niestety również swoje wady.

W trakcie modernizacji instalacji chłodniczej przed przystąpieniem do lutowania musimy ściągnąć czynnik chłodniczy z instalacji wraz z olejem.  Niestety częśc oleju zostaje na wewnętrznych ściankach instalacji chłodniczej.

W trakcie lutowania pozostały olej zapala się powodując powstawanie toksycznych gazów bardzo niebezpiecznych                  dla ludzkiego zdrowia a dodatkowo pogarszają się właściwości smarne sprężarki i tym samym skracana jest jej żywotność.

W systemie VULKAN LOKRING nie ma takich problemów. Możemy modernizować instalację chłodniczą nieskończenie wiele razy bez ryzyka utraty czystości układu chłodniczego. Dlatego na instalacje wykonane bez lutowania dajemy niekiedy dłuższą gwarancję          niż przewiduje to sam producent urządzeń.

Agencja Interaktywna Migomedia