Strona główna Dlaczego Vulkan Brak ryzyka pożaru !

Brak ciepła w procesie łączenia rur chłodniczych.

Brak ciepła = Brak ryzyka pożaru !

Połączenie VULKAN LOKRING nie wymaga lutowania i użycia zabezpieczeń ppoż. Nie aktywuje alarmu pożarowego.

Aby zapewnić skuteczne i szczelne połączenie, wykorzystując tradycyjną metodę lutowania,  połączenie miedziane musi         być wykonane przy użyciu ciepła z wykorzystaniem palnika i otwartego płomienia. W efekcie osłabia to materiał wobec norm, które nominalnie powinien on spełniać.

Przy zastosowaniu połączenia VULKAN LOKRING w instalacji aluminiowej nie ma takiej potrzeby co sprawia, że wykonanie instalacji, jej późniejszy serwis jak i naprawa jest dużo łatwiejsza, szybsza, czystsza i mniej kosztowna.

Co więcej, poza oczywistymi zaletami, jest to idealne rozwiązanie w sytuacjach gdy pomieszczenia czy budynki wrażliwe są       na wysoką temperaturę, występującą w trakcie procesu lutowania.

Dzięki naszemu rozwiązaniu unikamy używania ciepła a zatem procesu podwyższania temperatury, który skutkuje wysokim ryzykiem pożaru lub aktywacji pożarowych systemów zabezpieczeń lub kosztownej i czasochłonnej obsługi straży poożarnej.

Dzięki tym cechom system połączeń VULKAN LOKRING jest idealny dla pomieszczeń/budynków takich jak:

- budynki zabytkowe, drewniane takie jak kościoły, dworki, szkoły, etc.

- pomieszczenia wrażliwe na ciepło - laboratoria, archiwa, wzorcownie

- pomieszczenia gdzie wyłączenie sprzetu komputerowego ze względu na ryzyko uszkodzenia w procesie lutowania                        jest bardzo kosztowne np. serwerownie

- pomieszczenia lub strefy zagrożone wybuchem np. stacje benzynowe czy bliskie sąsiedztwo materiałów łatwopalnych

  czy wybuchowych.

Agencja Interaktywna Migomedia